Bài viết xem nhiều

ĐỐI TÁC CÔNG TY

  28/12/2016

ĐỐI TÁC CÔNG TY

  • Công ty cổ phần Xây dựng số 3 – Hà Nội

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn TOGI Việt Nam

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Nam Cường

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng

  • Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển đô thị Hồng Hà

  • Công ty cổ phần đầu tư và vận tải dầu khí VINASHIN

  • Công ty cổ phần khảo sát thiết kế, công trình GEOSC

  • Trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ

  • Công ty cổ phần đầu tư phát triển TDK

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp tích hợp hệ thống Việt Nam

Bình luận