Bài viết xem nhiều

Lập dự án; thiết kế BVTC dự án xây dựng HTKT điểm công nghiệp dịch vụ làng nghề vạn phúc – hà đông

  28/12/2016

CHỦ ĐầU TƯ: Cty cổ phần xây dựng số 3 - hà nội

địa điểm : P. Vạn phúc – Hà ĐÔng – Hà nội

Quy mô : 14.7Ha

Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa; nước thải; cấp nước; cấp điện

Bản đồ thoát nước thải

Bàn đồ san nền

Bình luận