Bài viết xem nhiều

Lập dự án, thiết kế BVTC dự án Xây dựng HTKT Khu đô thị BMC - Mê Linh

  28/12/2016

CHủ ĐầU TƯ: Công ty vật liệu và xây lắp thương mại

địa điểm : Xã Đại Thịnh – huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc

Quy mô : 41.2Ha

Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa;

nước thải; cấp nước; cấp điện


Bình luận