Bài viết xem nhiều

QUY ĐỊNH BIỂU TƯỢNG

  28/12/2016

QUY ĐỊNH BIỂU TƯỢNG

  Biểu tượng của ASEAN là sự kết hợp giữa dấu hiệu đặc trưng và phần chữ đặc trưng tạo nên giá trị cốt lõi của công ty.

  Lấy ý tưởng từ vòng tròn trái đất, bao chum toàn bộ mọi thứ. Logo của ASEAN mang đến thông điệp của sự kết tinh những giá trị tinh thần và vật chất quý báu đã và đang tạo nên sức sống kì diệu cho công ty.

  Màu sắc của logo phản ánh hoạt động của công ty, trong màu sắc của ASEAN không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác cho 3 màu đỏ, trắng, xanh lam của biểu tượng.

  Việc sử dụng không đúng với hệ màu quy chuẩn sẽ phá dỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng.

Bình luận