Bài viết xem nhiều

Tư vấn pháp lý

  28/12/2016

Ngoài tư vấn vụ việc theo yêu cầu của khách hàng, ASEAN còn thực hiện bảo trợ về pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên, nhằm giúp các doanh nghiệp xử lý những vấn đề nảy sinh hàng ngày phù hợp với quy định của pháp luật, ngăn chặn và loại trừ rủ