Bài viết xem nhiều

Đầu tư tài chính

  28/12/2016

ASEAN đã tận dụng khai thác triệt để các thế mạnh của mình bao gồm: đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, cán bộ kỹ thuật - kinh doanh đã làm việc tại các công ty bất động sản và đặc biệt là sự ủng hộ từ phía các công ty liên kết và các cổ đông sáng lập.