Bài viết xem nhiều

Lập dự án; thiết kế BVTC dự án xây dựng HTKT khu đất dịch vụ thôn hòa bình – yên nghĩa - hà đông

  28/12/2016

CHỦ ĐầU TƯ: Ban QLDA xây dựng TP Hà Đông – Hà Tây

Địa điểm : thôn hòa bình – yên nghĩa - hà đông

Quy mô : 15.4Ha

                   Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa; nước

                  thải; cấp nước; cấp điện

Bình luận