Bài viết xem nhiều

Giải thưởng nhà ở 2010

  28/12/2016

Ban giám khảo đã chọn 18 dự án theo 4 hạng mục: Nhà ở bình thường cho một hoặc hai gia đình, nhà ở một hoặc hai gia đình phục vụ cho sản xuất, nhà ở cho nhiều gia đình, và nhà ở đặc biệt.

Được thành lập một thập kỷ trước để chứng nhận những thiết kế nhà ở tốt nhất ở Hoa Kỳ, giải thưởng Giải thưởng Nhà ở đã cung cấp và để nhằm mục đích “thúc đẩy tầm quan trọng của một ngôi nhà tốt, nó cũng như là một phần quan trọng của cuộc sống, một nơi tôn nghiêm dành cho linh hồn con người và là một nguồn tài nguyên có giá trị quốc gia,” Viện Kiến trúc sư Mỹ đã trao thường niên từ những ý nghĩa đó.

Năm nay, ban giám khảo cuộc thi, bao gồm chủ tịch Andrew Porth của công ty kiến trúc Porth Architects và Grace Kim của Schemata Workshop, đã lựa chọn ra 18 người nhận được giải thưởng cho Chương trình giải thưởng nhà ở ở bốn hạng mục như trên.

Bohlin Cywinski Jackson giành nhiều giải nhất, thắng ba giải trong hạng mục Nhà ở bình thường dành cho một hoặc hai gia đình cho Khu cư trú Port Townsend và Sheldon Gatehouse ở tiểu bang Washington và Dry Creek Outbuildings ở Woodside, California.

Những người chiến thắng đáng chú ý khác trong hạng mục Nhà ở cho một hoặc hai gia đình phục vụ cho sản xuất bao gồm Kieran Timberlake với nhà giấy bóng kính và kiến trúc sư Rogers Marvel với 14 Townhouses, cả hai đều ở New York.

Ở hạng mục Nhà ở cho nhiều gia đình, kiến trúc sư Lorcan O’Herlihy chiến thắng với dự án Formosa 1140 ở Tây Hollywood, California và giải thiết kế nội thất thuộc về Hall of Famers Pugh + Scarpacho dự án Step up on 5th ở Santa, Monica, California.

Sau đây là chi tiết giải thưởng:

1. Nhà ở bình thường cho một hoặc hai gia đình

Dự án: Dự án Diamond
Địa điểm: San Francisco
Kiến trúc sư: Công ty kiến trúc Terry & Terry

Dự án: Nhà sắt
Địa điểm: Milwaukee
Kiến trúc sư: Kiến trúc sư Johnsen Schmaling

Dự án: Khu cư trú Port Townsend
Địa điểm: Port Townsend, Washington
Kiến trúc sư: Bohlin Cywinski Jackson

Dự án: Dry Creek Outbuildings
Địa điểm: Woodside, California
Kiến trúc sư: Bohlin Cywinski Jackson

Dự án: Sky Ranch
Địa điểm: Seattle
Kiến trúc sư: Công ty Miller và Hull

Dự án: Spiral House
Địa điểm: Old Greenwich, Connecticut
Kiến trúc sư: Joeb Moore và các cộng sự, LLC

Dự án: Sheldon Gatehouse
Địa điểm: Cle Elum, Washinton
Kiến trúc sư: Bohlin Cywinski Jackson

Dự án: Nhà T42
Địa điểm: Minneapolis
Kiến trúc sư: VJAA

2. Nhà ở cho một hoặc hai gia đình phục vụ cho sản xuất

Dự án: Nhà giấy bóng kính
Địa điểm: Thành phố New York
Kiến trúc sư: KieranTimberlake

Dự án: 14 Townhouses
Địa điểm: Brooklyn
Kiến trúc sư: Kiến trúc sư Rogers Marvel, PLLC

3. Nhà ở nhiều gia đình

Dự án: Căn hộ Gish
Nơi ở: San Jose, California
Kiến trúc sư: Văn phòng Jerome King, FAIA

Dự án: Phát triển đa mục đích OneEleven
Địa điểm: Baton Rouge
Kiến trúc sư: Kiến trúc sư Remson, Haley, Herpin, APAC

Dự án: Formosa 1140
Địa điểm: West Hollywood
Kiến trúc sư: Kiến trúc sư Lorcan O'Herlihy

Dự án: Safari Drive
Địa điểm: Scottsdale
Kiến trúc sư: Công ty Miller và Dull

Dự án: Các máy nước ở đồi Chestnut
Địa điểm: Đồi Chestnut, Massachusetts
Kiến trúc sư: Công ty Gund

4. Nhà ở đặc biệt

Dự án: Step Up on 5th
Địa điểm: Santa Monica
Kiến trúc sư: Pugh Scarpa

 

 

 

 

 

 

Dự án: Tháp nhà ở
Địa điểm: Stockbridge, Massachusetts
Kiến trúc sư: Rose Studio Guggenheimer

Dự án: Khu cư trú Swarthmore College Halls
Địa điểm: Swarthmore, Pennsylvania
Kiến trúc sư: William Rawn Associates, Architects, Inc.

 

Bình luận