Bài viết xem nhiều

Lập dự án; thiết kế BVTC dự án xây dựng HTKT KHU ĐấT DịCH Vụ La Dương xã Dương nội - Hà Đông - hà nội

  28/12/2016

CHỦ ĐầU TƯ: Ban QLDA xây dựng TP Hà Đông - Hà Tây

địa điểm : thôn la nội - xã Dương Nội - Hà ĐÔng - HN

Quy mô : 13,8Ha

Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa - nước thải; cấp nước

Bản đồ giao thông

Bản đồ sàn nền

Bình luận