Bài viết xem nhiều

Lập dự án; thiết kế BVTC dự án xây dựng HTKT khu đất giãn dân Xa La

  28/12/2016

CHỦ ĐầU TƯ: Ban QLDA xây dựng TP Hà Đông – Hà Tây

địa điểm : Thôn Xa La – P. Phúc La – Hà Đông – Hà Tây

Quy mô : 5.8Ha

Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa; nước thải; . cấp nước; cấp điện

bình đồ giao thông

Bình đồ thoát nước thải

Bình luận