Bài viết xem nhiều

Lập dự án, thiết kế bvtc công hạ tầng kỹ thuật điểm công nghiệp làng nghề đa sỹ - Hà Đông

  28/12/2016

CHủ ĐầU TƯ: Cty cổ phần xây dựng số 3 - hà nội

địa điểm : thôn đa sỹ – xã kiến hưng – TP Hà ĐÔng – HT

Quy mô : 13,4Ha

Hạng mục : Giao thông; san nền; thoát nước mưa; nước thải; cấp nước;

 

Bình đổ thoát nước mưa

Bình đồ thoát nước thải

Bình luận